Daň z nemovitostí

19.01.2022

Pokud jste v minulém roce svou nemovitost prodali, nebo koupili novou, jsou s tím spojeny vůči státu určité povinnosti. Které to jsou a jak si s nimi poradit, s vámi sdílím na následujících řádcích.


Pokud jste v minulém roce svou nemovitost prodali...

pak máte vůči státu dvě povinnosti. Odhlásit se od daně z nemovitosti, a případně ještě Oznamovací povinnost o osvobozeném příjmu.

KDO MÁ POVINNOST ODHLÁSIT SE OD DANĚ?

 • Každý, kdo v předcházejícícm roce prodal či daroval svou nemovitost.
 • Rozhodující je datum podání kupní smlouvy na katastr, i když k zápisu došlo až v novém roce.


DO KDY SE MÁ ODHLÁSIT?

 • Letošní termín pro odhlášení od placení daně z nemovitých věcí je 31. ledna 2022.

KOMU A JAK SE ODHLÁSIT?

 • Zákon nestanovuje formu podání ani není oficiální tiskopis. Uvedenou skutečnost lze sdělit neformálním podáním, obvykle dopisem, ze kterého je zřejmé, že daňový subjekt přestal být poplatníkem daně z nemovitých věcí.
 • Dopis lze doručit osobně, poštou nebo elektronicky, a to finančnímu úřadu v místě, kde nemovitost leží.

OZNÁMENÍ O OSVOBOZENÝCH PŘÍJMECH

 • Oznamovací povinnost se týká příjmu, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč.
 • Letošní termín pro oznámení je 1. dubna 2022.
 • Oznamovací povinnost se nevztahuje na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor nebo na příjem z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí České republiky
 • FORMULÁŘ pro oznámení o osvobozených příjmech naleznete i ZDE
 • Více informací na webu finanční správy

Pokud jste v loňském roce nemovitost koupili...

pak máte povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti. Jedná se o situaci, kdy jste

 •  v minulém roce nemovitost získali (koupě, dědictví, dar),
 • nebo jste svou nemovitost výrazněji změnili a zvětšili tak výměru nemovitosti (přestavba, přístavba apod.).

DO KDY SE MUSÍ PODAT PŘIZNÁNÍ K DANI?

 • Letošní termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí je 31. ledna 2022.

DO KDY SE MUSÍ DAŇ UHRADIT?

 • Nepřesáhne-li roční daň částku 5 000 Kč, je splatná najednou do 31. května. Pokud je částka vyšší, je možné platbu rozložit do dvou splátek. První je splatná do konce května, druhá pak do 30. listopadu.
 • Daň se neplatí spolu s podáním daňového přiznání. Ať už podáte přiznání k dani osobně, poštou nebo elektronicky, počkejte, až vám přijde složenka, na níž bude přesná částka vyměřená finančním úřadem. Ta přijde nejpozději do 25.května.

KOMU A JAK SE PODÁVÁ PŘIZNÁNÍ K DANI?

 • Daňové přiznání se odevzdává finančnímu úřadu, v jehož kraji nemovitost leží. Pokud vlastníte více nemovitostí v jednom kraji, finanční úřad vyměří celkovou daň. Vlastníci, kteří získali během uplynulého roku nemovitosti v různých krajích, musí podat přiznání k dani z nemovitosti v každém kraji samostatně.
 • Formulář lze doručit osobně, poštou nebo elektronicky.
 • Elektronicky můžete podat za pomoci Bankovní identity, Kvalifikovaného certifikátu nebo Datové schránky.
 • POZOR! Pokud má poplatník datovou schránku, je povinen doručit přiznání touto formou.

KDE NAJDETE PŘÍSLUŠNÉ TISKOPISY?

 • Přiznání k dani - PDF FORMULÁŘ ZDE
 • Pokyny k vyplnění - ZDE
 • ONLINE VYPLNĚNÍ - ZDE
 • Jak se přihlásit pomocí bankovní identity - ZDE
 • Veškeré aktuální tiskopisy naleznete na webu finanční správy
 • I pokud nemáte datovou schránku, kvalifikovaný certifikát nebo bankovní identitu, doporučujeme udělat přiznání online a pak ho vytisknout a podepsat, spoustu věcí spočítá za Vás.