Ochrana osobních údajů

Respektuji vaše soukromí. Abych vám mohla nabídnout hodnotné služby, potřebuji znát některá vaše osobní data.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od klientů či zájemců od newsletter užívám výhradně pro potřebu poskytnutí objednaných služeb a neposkytuji je bez vašeho souhlasu třetím osobám. Bez vašeho výslovného souhlasu nakládám s vašimi osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Registrací k newsletteru nebo žádostí o schůzku učiněné přes formuláře na stránkách www.reality-dubovska.cz udělujete bezplatný souhlas se zařazením a zpracováním osobních údajů zadaných do příslušného formuláře v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Registrací k newsletteru nebo žádostí o schůzku učiněné přes formuláře na stránkách www.reality-dubovska.cz automaticky souhlasíte, že můžete být informováni o veškerém dění v rámci mé podnikatelské činnosti, které se vás týká, o novinkách či změnách a dalších relevantních nabídkách mailem nebo telefonicky.